آموزش نام حیوانات (1)

آموزش نام حیوانات (1)

نی نی بان: شما با استفاده از این فلش کارت‌ها به آسانی می‌توانید اسامی حیوانات را به زبان انگلیسی به کودک خود آموزش دهید. ابتدا تصویر را به او نشان داده و لغت را برای او بخوانید. سپس از او بخواهید نام حیوان را پس از شما تکرار کند. بعد از چند بار تکرار، تصویر را دوباره به او نشان داده و نام حیوان را از او بپرسید. با تکرار فراوان کودک شما به راحتی آن‌ها را یاد خواهد گرفت. اگر به رنگ‌آمیزی نیز علاقه دارد، می‌توانید آن‌ها پرینت کنید و برای رنگ‌آمیزی به کودک‌تان بدهید. می‌توانید از این صفحه پرینت بگیرید و فلش‌کارت‌ها را جدا کنید و همیشه همراه خود داشته باشید تا از هر فرصتی برای آموزش کودک‌تان استفاده کنید.

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 1

1. گاو

 

 

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 2

2. گوسفند

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 3

3. خوک

 

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 4

4. خروس

 

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 5

5. اردک

 

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 6

6. اسب

 

 

 

 پس از این که کودک‌تان نام حیوانات را به درستی یاد گرفت. از او بخواهید  اسامی حیوانات را به تصویر خود بچسباند.

 

 

آموزش نام حیوانات (1) - تصویر 7

انگلیسی
حیوان
گاو
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه