حالا هر دو حلقه داریم ! اون تو دستش … من تو چشمام …


حالا هر دو حلقه داریم
اون تو دستش …
من تو چشمام …


ﻓﺮﻗـــــﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨـــــﺪ …
” ﺑﯿﺎﯾـــــﯽ “
ﯾـــــﺎ
” ﻧﯿﺎﯾـــــﯽ “
ﻣـــــﻦ ﺩﯾﮕـــــﺮ ﻫﯿﭽﻮﻗـــــﺖ ،
ﺣﺎﻟـــــﻢ ” ﺧـــــﻮﺏ ” ﻧﻤﯽﺷـــــﻮﺩ …


صدا … رفت
تصویر … رفت
خاطره اش … نمیرود . . .


به سادگی رفت و به سادگی بخشیدم
حالا مانده ام چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم !


ســـکــــوتــــــ مــیـــکــنـــم …
بـگـذار حـرفـــ هـا انـقـدر یـکـدیـگـر را بـزنــنــد تــا بـمـیــرنــد !!!


درد دارد ! وقــتـی می رود ..
و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت …
و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت کــنی که هــرشـب
بــا عـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می کـــرد !!


ایـن روزهــا
عجیـب دلـم بـچگـی مـی خواهـد …
خستـه ام!!!


غمگـیـــن تــریـن جــای خــاطــره
اونجــاییـه کــه کــم کــم
احســاس میکنــی
چهـــرش هم داره از یــــــادت میـــرِه …


باید جشن بگیرم . ..
اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند


نمی دانم چه کسی !
دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت
که دیگر نمی افتند


روزگار
نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد
و نـُمره من
بـاز می شود . . . صــفــــــــر !
هنــــــوز . . .
نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام


وقـتـے حـس میڪنم …
جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .
تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …
از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !
تـو بــاش !!!
هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ


حافظه ی قوی ، عذاب بزرگی ست
وقتی خاطره ها باشند اما “تو” نباشی


این روزها …
مانند خط میخی گذشتگان شده ام
هیچکس نمیفهمد مرا


غفلت کردم ….
لحظه ای …
دلم جایی گیر کرد و…
تمام زندگیم نخ کش شد….!!!


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه