اعضای بدن من (2)

نی نی بان: در قسمت اول این درس نام تعدادی از اعضای بدن را آموختید، حال به یادگیری باقی می‌پردازیم. از طرفی یادگیری اعضای بدن برای کودکان لازم است و از طرف دیگر کودکان از این که اعضای بدن خود را نشان دهند و نام آن را به زبان بیاورند، لذت خواهند برد. پس همین حالا با استفاه از این فلش کارت‌ها به کودک خود اعضای مختلف بدنش را آموزش دهید. ابتدا از روی آن بخوانید و تصویر را به او نشان دهید. سپس از او بخواهید لغات را پس از شما تکرار کند. زمانی که او کاملا نام آن‌ها را آموخت، فلش کارت‌ها را کنار بگذارید و با اعضای بدن او تمرین کنید. کودک‌تان حتما از آن لذت خواهد برد. می‌توانید از این صفحه پرینت بگیرید و فلش‌کارت‌ها را جدا کنید و همیشه همراه خود داشته باشید تا از هر فرصتی برای آموزش کودک‌تان استفاده کنید.

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 1

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 2

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 3

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 4

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 5

 

 

اعضای بدن من (2) - تصویر 6

انگلیسی
زانو
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه