دستگاهی جهت شناسایی رگ‌های بسیار باریک زیر پوست برای کارهای پزشکی ساخته شده است که پیدا کردن رگ و تزریق را آسان می‌کند...


دستگاهی جهت شناسایی رگ‌های بسیار باریک زیر پوست برای کارهای پزشکی ساخته شده است که پیدا کردن رگ و تزریق را آسان می‌کند.
یک شرکت آمریکایی دستگاهی به نام AV300 طراحی کرده است که می‌توان رگ‌های بسیار باریک زیر پوست را با آن مشاهده کرد.
این دستگاه دیجیتالی توسط نور مادون قرمز تضاد بصری بین رگ‌ها و پوست را تقویت می‌کند و جهت تزریق و پیدا کردن رگ ساخته شده است.طریقه استفاده از این دستگاه بسیار آسان است؛ این وسیله برای پزشکان و بیمارستان‌ها جهت انجام کارهای پزشکی ساخته شده است؛ معمولاً پرستارها یا پزشکان در تزریق به افراد مسن و کودکان دچار مشکل می‌شوند اما با این وسیله عروق به خوبی شناسایی می‌شود.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه