دانشمندان اخیرا، برخی شواهد قوی را برای توضیح داغ تر بودن اتمسفر خورشید، ارائه دادند. در حال حاضر تنها نظریه موجود برای سطح خیلی داغ خورشید به "نانو شعله ها" معروف است...


دانشمندان اخیرا، برخی شواهد قوی را برای توضیح داغ تر بودن اتمسفر خورشید، ارائه دادند. در حال حاضر تنها نظریه موجود برای سطح خیلی داغ خورشید به "نانو شعله ها" معروف است.
دانشمندان می‌گویند، چیزی که بیش از همه ما را متعجب کرده است، داده های بدست آمده از یکی از ارزان ترین پروژه های ناسا است که توسط یک راکت صوتی به نام ایونیس ارائه شده است. ایونیس، در سال 2013 پرتاب شد و هر 1.3 ثانیه یک تصویر از سطح داغ اتمسفر خورشید ثبت می کند تا با این داده ها بتوان تغییرات مواد در گستره وسیع دمایی را بررسی کرد.

دمای سطحی که ما از خورشید می بینیم، حدود 6000 درجه سانتی گراد است. این درحالی است که تاج های خورشید 300 برابر داغ تر هستند.
جف بروسیوس از دانشگاه واشنگتن اولین دانشمندی است که در این باره مقاله نوشته است. او می گوید: عجیب است. وقتی شما می خواهید چیزی را گرم تر کنید، آنرا به آتش یا منبع گرمایی نزدیک تر می کنید. اما در مورد تاج های خورشید این موضوع بر عکس است.

او می‌افزاید: واقعیتی که می‌توانیم در این باره بیان کنیم رصد خطی است که از همسایگان این ستاره ناشی می‌شود. این خط ضعیف، در چنین بخش عظیمی از یک منطقه‌ی فعال، شواهدی برای حضور نانو شعله هاست.
ادریان داو، محقق اصلی پروژه ایونیس ناسا می‌گوید: این تاج ها در واقع دود تفنگ نانو شعله ها هستند. در این صورت ما می‌توانیم بررسی آنها را با راکت های کوچتر نیز دنبال کنیم.

اگرچه دانشمندان تحقیقات و داده پردازی هایشان را با تجهیزات بیشتر و جدید تری ادامه خواهند داد. با این حال، همچنان هیچ نظریه دیگری وجود ندارد که بتواند رفتار مواد در تاج ها را پیش بینی کند. بنابراین فعلا نظریه نانو شعله ها قوی ترین نظریه موجود رد این زمینه است.
پروژه بعدی ناسا برای بررسی این پدیده ی عجیب در سال 2016 و با پرتاب راکتی صوتی مانند ایونیس آغاز خواهد شد.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه